CSM BUZAU – ANUNT privind rezultatele probei interviu a examenului organizat in data de 28.10.2015, pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a postului vacant de executie de natura contractuala de antrenor maestru, Compartimentul Sport- Sectia atletism

CSM BUZAU – ANUNT privind rezultatele probei interviu a examenului organizat in data de 28.10.2015,pentru ocuparea pe perioada nedeterminata,a postului vacant de executie de natura contractuala de antrenor maestru, Compartimentul Sport- Sectia atletism.

Descarcati fisier PDF

 

CSM BUZAU – ANUNT privind rezultatele probei scrise a examenului organizat in data de 26.10.2015, pentru ocuparea pe perioada nedeterminata,a postului vacant de executie de natura contractuala de antrenor maestru,in cadrul Compartimentului Sport-Sectia atletism

CSM BUZAU – ANUNT privind rezultatele probei scrise a examenului organizat in data de 26.10.2015, pentru ocuparea pe perioada nedeterminata,a postului vacant de executie de natura contractuala de antrenor maestru,in cadrul Compartimentului Sport-Sectia atletism.

Descarcati fisier PDF.

 

CSM Buzau- anunt privind rezultatele probei de selectie a dosarelor de inscriere pentru concursul organizat in perioada 26.10-28.10.2015 privind ocuparea pe perioada nedeterminata a postului vacant de executie de natura contractuala de antrenor maestru,in cadrul Compartimentului Sport-Sectia atletism

CSM Buzau- anunt privind rezultatele probei de selectie a dosarelor de inscriere pentru concursul organizat in perioada 26.10-28.10.2015 privind ocuparea pe perioada nedeterminata a postului vacant de executie de natura contractuala de antrenor maestru,in cadrul Compartimentului Sport-Sectia atletism

Descarcati fisier PDF.

 

ANUNT EXAMEN DE PROMOVARE – FEBRUARIE 2015

Avand in vedere prevederile Hotararii nr.1027 din 11.11.2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.286/2011.

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU organizeaza examen de promovare pentru postul de economist grad II intr-un grad de nivel imediat superior in cadrul compartimentului Financiar-Contabilitate-Resurse umane – proba scrisa, in ziua de 20 februarie 2015 la sediul institutiei din localitatea Buzau, judetul Buzau, Bld.Maresal Al.Averescu , nr.10 .

Examenul se va organiza, dupa cum urmeaza:

I. In data de 20.02.2015 , ora 10,00 – proba scrisa, care consta intr-o lucrare ce va contine raspunsuri la subiectele de examen desprinse din bibliografia prezentata mai jos.Punctajul obtinut va fi de minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba scrisa.

Tematica:
1. Elaborarea, aprobarea, executia si incheierea executiei bugetului institutiilor publice.
2. Organizarea contabilitatii patrimoniului la institutiile publice;registrele de contabilitate; situatiile financiare: structura, corelatii.
3. Evidenta bugetara la institutiile publice.
4. Clasificarea indicatorilor privind finantele publice.
5. Inventarierea patrimoniului; reguli comune privind efectuarea inventarierii,evaluarea rezultatelor inventarierii .
6. Incadrarea si salarizarea personalului din sectorul bugetar.
7. Achizitiile publice de bunuri si servicii.

Bibliografia:
– H.G. nr.11/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului cu modificarile si completarile ulterioare
– Regulamentul de organizare si functionare a Clubului Sportiv Municipal Buzau
– Legea nr.82/1991 privind Legea contabilitatii , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
– Legea 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare
– Ordinul ministrului finantelor nr.1025/2005 pentru aprobarea clasificatiei indicatorilor privind finantele publice
– Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
– Legea nr.69/2000 privind educatia fizica si sportul cu modificarile si completarile ulterioare
– Legea 53/2003 (Codul muncii) cu modificarile si completarile ulterioare
– H.G. nr.250/1992 privind concediul de odihna cu modificarile si completarile ulterioare
– Hotarare nr.1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin H.G.nr.286/2011
– H.G.nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva cu modificarile si completarile ulterioare
– O.M.F. nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de active si de pasiv cu modificarile si completarile ulterioare
– Decretul nr.209/1976 privind Regulamentul operatiunilor de casa cu modificarile si completarile ulterioare
– Ordin nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,lichidarea,ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice,precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale cu modificarile si completarile ulterioare.
– Ordinul nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodoligice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare
– O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare

ANUNT EXAMEN DE PROMOVARE

Avand in vedere prevederile Hotararii nr.1027 din 11.11.2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.286/2011

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU organizeaza examen de promovare pentru postul de economist grad II intr-un grad de nivel imediat superior in cadrul compartimentului Financiar-Contabilitate-Resurse umane – proba scrisa, in ziua de 20 ianuarie 2015 la sediul institutiei din localitatea Buzau, judetul Buzau, Bld.Maresal Al.Averescu , nr.10 .

Examenul se va organiza, dupa cum urmeaza:

 1. In data de 20.01.2015 , ora 10,00 – proba scrisa, care consta intr-o lucrare ce va contine raspunsuri la subiectele de examen desprinse din bibliografia prezentata mai jos.Punctajul obtinut va fi de minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba scrisa.

Tematica:

 1. Elaborarea, aprobarea, executia si incheierea executiei bugetului institutiilor publice.
 2. Organizarea contabilitatii patrimoniului la institutiile publice;registrele de contabilitate; situatiile financiare: structura, corelatii.
 3. Evidenta bugetara la institutiile publice.
 4. Clasificarea indicatorilor privind finantele publice.
 5. Inventarierea patrimoniului; reguli comune privind efectuarea inventarierii,evaluarea rezultatelor inventarierii .
 6. Incadrarea si salarizarea personalului din sectorul bugetar.
 7. Achizitiile publice de bunuri si servicii.

Bibliografia: 

 • G. nr.11/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului cu modificarile si completarile ulterioare
 • Regulamentul de organizare si functionare a Clubului Sportiv Municipal Buzau
 • Legea nr.82/1991 privind Legea contabilitatii , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Ordinul ministrului finantelor nr.1025/2005 pentru aprobarea clasificatiei indicatorilor privind finantele publice
 • Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr.69/2000 privind educatia fizica si sportul cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea 53/2003 (Codul muncii) cu modificarile si completarile ulterioare
 • G. nr.250/1992 privind concediul de odihna cu modificarile si completarile ulterioare
 • Hotarare nr.1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin H.G.nr.286/2011
 • G.nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva cu modificarile si completarile ulterioare
 • M.F. nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de active si de pasiv cu modificarile si completarile ulterioare
 • Decretul nr.209/1976 privind Regulamentul operatiunilor de casa cu modificarile si completarile ulterioare
 • Ordin nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,lichidarea,ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice,precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Ordinul nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodoligice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare
 • U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare
Posted in CSM