CSM BUZAU – ANUNT privind rezultatele probei scrise a examenului organizat in data de 26.10.2015, pentru ocuparea pe perioada nedeterminata,a postului vacant de executie de natura contractuala de antrenor maestru,in cadrul Compartimentului Sport-Sectia atletism

CSM BUZAU – ANUNT privind rezultatele probei scrise a examenului organizat in data de 26.10.2015, pentru ocuparea pe perioada nedeterminata,a postului vacant de executie de natura contractuala de antrenor maestru,in cadrul Compartimentului Sport-Sectia atletism.

Descarcati fisier PDF.

 

CSM Buzau- anunt privind rezultatele probei de selectie a dosarelor de inscriere pentru concursul organizat in perioada 26.10-28.10.2015 privind ocuparea pe perioada nedeterminata a postului vacant de executie de natura contractuala de antrenor maestru,in cadrul Compartimentului Sport-Sectia atletism

CSM Buzau- anunt privind rezultatele probei de selectie a dosarelor de inscriere pentru concursul organizat in perioada 26.10-28.10.2015 privind ocuparea pe perioada nedeterminata a postului vacant de executie de natura contractuala de antrenor maestru,in cadrul Compartimentului Sport-Sectia atletism

Descarcati fisier PDF.

 

ANUNT EXAMEN DE PROMOVARE – FEBRUARIE 2015

Avand in vedere prevederile Hotararii nr.1027 din 11.11.2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.286/2011.

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU organizeaza examen de promovare pentru postul de economist grad II intr-un grad de nivel imediat superior in cadrul compartimentului Financiar-Contabilitate-Resurse umane – proba scrisa, in ziua de 20 februarie 2015 la sediul institutiei din localitatea Buzau, judetul Buzau, Bld.Maresal Al.Averescu , nr.10 .

Examenul se va organiza, dupa cum urmeaza:

I. In data de 20.02.2015 , ora 10,00 – proba scrisa, care consta intr-o lucrare ce va contine raspunsuri la subiectele de examen desprinse din bibliografia prezentata mai jos.Punctajul obtinut va fi de minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba scrisa.

Tematica:
1. Elaborarea, aprobarea, executia si incheierea executiei bugetului institutiilor publice.
2. Organizarea contabilitatii patrimoniului la institutiile publice;registrele de contabilitate; situatiile financiare: structura, corelatii.
3. Evidenta bugetara la institutiile publice.
4. Clasificarea indicatorilor privind finantele publice.
5. Inventarierea patrimoniului; reguli comune privind efectuarea inventarierii,evaluarea rezultatelor inventarierii .
6. Incadrarea si salarizarea personalului din sectorul bugetar.
7. Achizitiile publice de bunuri si servicii.

Bibliografia:
– H.G. nr.11/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului cu modificarile si completarile ulterioare
– Regulamentul de organizare si functionare a Clubului Sportiv Municipal Buzau
– Legea nr.82/1991 privind Legea contabilitatii , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
– Legea 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare
– Ordinul ministrului finantelor nr.1025/2005 pentru aprobarea clasificatiei indicatorilor privind finantele publice
– Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
– Legea nr.69/2000 privind educatia fizica si sportul cu modificarile si completarile ulterioare
– Legea 53/2003 (Codul muncii) cu modificarile si completarile ulterioare
– H.G. nr.250/1992 privind concediul de odihna cu modificarile si completarile ulterioare
– Hotarare nr.1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin H.G.nr.286/2011
– H.G.nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva cu modificarile si completarile ulterioare
– O.M.F. nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de active si de pasiv cu modificarile si completarile ulterioare
– Decretul nr.209/1976 privind Regulamentul operatiunilor de casa cu modificarile si completarile ulterioare
– Ordin nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,lichidarea,ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice,precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale cu modificarile si completarile ulterioare.
– Ordinul nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodoligice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare
– O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare

ANUNT EXAMEN DE PROMOVARE

Avand in vedere prevederile Hotararii nr.1027 din 11.11.2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.286/2011

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU organizeaza examen de promovare pentru postul de economist grad II intr-un grad de nivel imediat superior in cadrul compartimentului Financiar-Contabilitate-Resurse umane – proba scrisa, in ziua de 20 ianuarie 2015 la sediul institutiei din localitatea Buzau, judetul Buzau, Bld.Maresal Al.Averescu , nr.10 .

Examenul se va organiza, dupa cum urmeaza:

 1. In data de 20.01.2015 , ora 10,00 – proba scrisa, care consta intr-o lucrare ce va contine raspunsuri la subiectele de examen desprinse din bibliografia prezentata mai jos.Punctajul obtinut va fi de minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba scrisa.

Tematica:

 1. Elaborarea, aprobarea, executia si incheierea executiei bugetului institutiilor publice.
 2. Organizarea contabilitatii patrimoniului la institutiile publice;registrele de contabilitate; situatiile financiare: structura, corelatii.
 3. Evidenta bugetara la institutiile publice.
 4. Clasificarea indicatorilor privind finantele publice.
 5. Inventarierea patrimoniului; reguli comune privind efectuarea inventarierii,evaluarea rezultatelor inventarierii .
 6. Incadrarea si salarizarea personalului din sectorul bugetar.
 7. Achizitiile publice de bunuri si servicii.

Bibliografia: 

 • G. nr.11/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului cu modificarile si completarile ulterioare
 • Regulamentul de organizare si functionare a Clubului Sportiv Municipal Buzau
 • Legea nr.82/1991 privind Legea contabilitatii , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Ordinul ministrului finantelor nr.1025/2005 pentru aprobarea clasificatiei indicatorilor privind finantele publice
 • Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr.69/2000 privind educatia fizica si sportul cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea 53/2003 (Codul muncii) cu modificarile si completarile ulterioare
 • G. nr.250/1992 privind concediul de odihna cu modificarile si completarile ulterioare
 • Hotarare nr.1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin H.G.nr.286/2011
 • G.nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva cu modificarile si completarile ulterioare
 • M.F. nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de active si de pasiv cu modificarile si completarile ulterioare
 • Decretul nr.209/1976 privind Regulamentul operatiunilor de casa cu modificarile si completarile ulterioare
 • Ordin nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,lichidarea,ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice,precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Ordinul nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodoligice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare
 • U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare
Posted in CSM

ISTORIC CSM BUZAU – 01.07.1971 – 01.07.2009

Unitate reprezentativa pentru sportul de performanta buzoian, Clubul Sportiv Municipal Buzau a implinit la data de 01 iulie 2009, 38 de ani de existenta, timp in care a inscris in istoria sa numeroase succese de prestigiu pe plan national si international.

Infiintat sub denumirea de Clubul Sportiv Municipal GLORIA Buzau, unitatea nou constituita a pornit pe anevoiosul drum al performantei sportive cu sectii de box, fotbal, handbal si lupte, avandu-l ca presedinte pe prof. Radu Oprea, in prezent fiind pensionar.

In decursul anilor au fost infiintate sectiile de atletism, rugby, tenis de masa, gimnastica si modelism.

La data de 1 martie 1973 s-a constituit FC GLORIA Buzau, al doilea club de fotbal din provincie, dupa cel din Pitesti, prin desprinderea sectiei de fotbal de la CSM Gloria.

Prin aceasta decizie, prof. Radu Oprea a fost numit presedinte la FC Gloria, iar la CSM Gloria prof. Valerian Frasineanu.

Incepand cu data de 1 februarie 1982, CSM Gloria si-a schimbat denumirea in Clubul Sportiv Municipal Buzau, al carui director este, din toamna anului 1996, Mircea Chisling, fostul director al DJTS Buzau.

Incepand din anul 2001, CSM functioneaza ca institutie publica aflata in subordinea Agentiei Nationale pentru Sport, finantata din venituri extrabugetare si din alocatie de la bugetul de stat si are ca obiect de activitate performanta, selectia si participarea la competitii interne si internationale.

In cartea traditiilor clubului vor ramane consemnate la loc de cinste, cifrele care marcheaza succesele sportivilor de la CSM : participarea la 26 de Campionate Mondiale, unde au cucerit 23 de medalii (3-6-14) si 17 locuri IV-VI, la 56 de Campionate Europene, unde au urcat de 39 de ori pe podium (7-10-22) si de 28 de ori s-au clasat pe pozitiile IV-VI, la 53 de Campionate Balcanice unde au castigat 93 de medalii si 801 Campionate Nationale, unde au obtinut 962 de medalii dintre care 307 titluri de campion.

Nivelul de pregatire si talentul multor sportivi, daruirea si abnegatia cu care au luptat pentru realizarea unor performante valoroase, au facut ca, in decursul anilor peste 134 sportivi sa fie selectionati in loturile nationale de seniori, tineret, juniori si cadeti, aproape jumatate dintre ei reprezentand tara in competitiile internationale oficiale.

Ca un semn de pretuire a performantelor realizate si al rodnicei activitati desfasurate in decursul anilor, 14 sportivi ai clubului au primit titlul de ,,Maestru al sportului “si 4 de ,,Maestru emerit al sportului “.

La victoriile si succesele clubului, in cei 38 de ani de existenta, un insemnat aport l-au adus cei 38 de antrenori si profesori care, prin munca lor perseverenta, au contribuit la ridicarea nivelului performantelor sportive, dintre acestia detasandu-se Augustin Harjoi, Ionel Pororo, Alexandru Medvediuc, Angelus Vaduva (atletism), Constantin Voicilas, Costel Burlacu, Alexandru Dosoftei (box), Ion Balea (handbal), Stefan Isfache, Marian Voicu, Florin Buga (lupte libere), Lucian Sercaianu (modelism), Alexandru Ionescu (rugby), Emilian Bacioiu Mircea Dinu, Badea Danut si Ninel Poteras (tenis de masa).

Semnificativ este si faptul ca o mare parte dintre actualii antrenori ai clubului provin din randul fostilor sportivi de la CSM, care au adaugat calitatilor de performeri si pe cele de pedagogi.

In cei 38 de ani de existenta, un numar de 63 de sportivi ai clubului au fost nominalizati in clasamentele anuale ale celor mai buni sportivi ai judetului, unde au urcat pe podium de 74 de ori (29-26-19), printre ,,abonati “ numarandu-se Nicolae Negru (9), Cristian Stefanescu (8), Iulia Rascanu (7), Florin Ionita (4), Medina Tudor (4), Marian Iordache (4), Florin Buga (8), Bogdan Dinu (6), Camelia Negrea (4), Ovidiu Ionescu (4), Florica Sercaianu (6), Duta Steluta (4), Nica Ovidiu (4).

In decursul anilor au urcat pe podium la Campionatele Mondiale si Europene : Negru Nicolae, David Andreea, Voicu Mihaita (atletism), Macovei Ion, Negrea Camelia, Dinu Bogdan, Duta Stela, Stanga Catalina (box), Prefit Ionut, Radu Emanuel, Ionita Florin (lupte libere), Sercaianu Lucian, Sercaianu Florica, Nica Ovidiu, Musat Ovidiu, Oprea Robert (modelism), Pop Beatrice, Mihai Lorena, Badea Danut, Romanescu Cristinel, Riscanu Iulia, Roxana Istrate (tenis de masa).

Prin rezultatele obtinute si colaborarea foarte buna cu mass-media locala, CSM Buzau si-a creat o imagine favorabila, intrand definitiv in limbajul sportiv cotidian la nivel local si national.

ATLETISM

Infiintata la data de 05 februarie 1974, sectia de atletism a fost nominalizata in decursul anilor, ca fiind de nivel national sau international, avand in palmares participarea la 5 Campionate Mondiale, 12 Campionate Europene si 24 Campionate Balcanice, unde au obtinut 36 de medalii (19-8-9), iar la Campionatele Nationale au cucerit 160 de medalii din care 52 de titluri de campion, iar 26 de atleti au facut parte din loturile nationale, 3 dintre ei devenind ,,Maestri ai sportului “.

BOX

Pentru boxerii Clubului Sportiv Municipal Buzau primul gong a sunat cu 36 de ani in urma, confruntandu-se din start cu o frecventa fluctuatie de cadre tehnice si lipsa de rezultate, sectia a fost nevoita sa ,,abandoneze “ in anul 1974, reluandu-si activitatea dupa o pauza de noua ani.

In cei 27 de ani de existenta sportivii sectiei de box au participat la 8 Campionate Mondiale, unde au obtinut 8 medalii (1-1-6), la 7 Campionate Europene, unde au castigat 5 medalii (2-1-2) si doua Campionate Balcanice, unde au cucerit 2 medalii de bronz.

La Campionatele Nationale, zestrea boxerilor numara 96 de medalii (29-30-37), iar un numar de 23 de pugilisti au fost convocati la diferite loturi nationale.

GIMNASTICA

Constituita in luna ianuarie 2003, cu scopul de a sprijini material si financiar o parte dintre gimnastii de la Clubul Sportiv Scolar, sectia are deja in palmares 20 medalii, la Campionatele Nationale de copii si juniori, obtinute de cei opt sportivi care au dubla legitimare cu Clubul Sportiv Municipal Buzau.

Sectia nu are inca angajat un antrenor retribuit.

LUPTE LIBERE

Fondata in toamna anului 1971, sectia de lupte s-a dovedit in decursul anilor cea mai productiva, reprezentantii acesteia fiind prezenti la 7 Campionate Mondiale, unde au obtinut o medalie de aur si 4 locuri IV-VI, la 13 Campionate Europene, unde au cucerit trei medalii (0-1-2) si cate un loc IV si VI, la 6 Campionate Balcanice, unde s-au urcat de 10 ori pe podium (4-4-2).

Un numar de 28 de luptatori au fost componenti ai loturilor nationale, iar timp de 18 ani, sectia a fost nominalizata ca fiind de nivel international.

La Campionatele Nationale, zestrea sectiei numara 163 de medalii (64-50-49).

MODELISM

In cei aproape sapte ani de existenta sportivii sectiei au participat la 5 Campionate Mondiale, unde au obtinut 11 medalii (1-3-7), la 3 Campionate Europene de unde s-au intors cu 10 medalii (1-3-6), la 6 editii ale Cupei Mondiale la rachetomodele unde au cucerit 3 medalii (2-0-1).

De la cele sapte editii ale Campionatelor Nationale de rachetomodele, la care au participat elevii antrenorului emerit Lucian Sercaianu s-au intors cu 163 de medalii (60-48-55).

Un numar de 16 sportivi au reprezentat tara la competitiile internationale oficiale, opt dintre ei fiind ,,Maestrii Emeriti ai Sportului “ iar patru ,,Maestrii ai Sportului “.

TENIS DE MASA

Sunt 34 de ani de cand istoria miscarii sportive buzoiene consemneaza eforturile si frumoasele rezultate obtinute de tenismenii clubului, atat in activitatea competitionala interna cat si in intrecerile internationale.

Cu 223 de medalii, dintre care 56 de aur, obtinute la Campionatele Nationale, tenismenii au devenit cei mai productivi la ,,interne “.

Pe plan extern sectia se mandreste cu faptul ca in decursul anilor, 13 sportivi au participat la 20 de Campionate Europene unde au obtinut 9 medalii (1-4-4), la 15 Campionate Balcanice unde si-au adjudecat 27 de trofee (6-7-14), iar un numar de 45 de tenismeni au cochetat cu loturile nationale.

RUGBY

Sectia a functionat in cadrul clubului in editia 1976/1977 a Diviziei A, retrogradand in esalonul secund, sub indrumarea antrenorului Alexandru Ionescu ,,Bizonul “.

In urmatoarea editie de campionat, echipa a fost preluata de A.S. Rapid Buzau.

HANDBAL

Echipa feminina a jucat timp de sase campionate (1971-1977) in Divizia B, avandu-i ca antrenori pe prof. Ion Balea, Traian Ene si Tudorel Voicu.