Clubul Sportiv Municipal Buzău

Clubul Sportiv Municipal Buzău, este persoană juridică, înfiinţat ca instituţie publică în subordinea csm_intrareMinisterului Tineretului şi Sportului.

Clubul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Clubul se organizează şi funcţionează după regulamentul de organizare şi funcţionare propriu, aprobat prin ordin al Ministrului Tineretului şi Sportului şi se bucură de drepturile conferite de lege.

Clubul Sportiv Municipal Buzau are in componenta 9 sectii sportive:
atletism, box, lupte, modelism, tenis de masă, fotbal tenis, gimnastică artistica, gimnastica ritmica si sambo.

Clubul este finanţat din subvenţii de la bugetul de stat, venituri proprii ale instituţiei şi venituri proprii de la Ministerul Tineretului şi Sportului.

Clubul are ca obiect de activitate :
a) selecţia, pregătirea, performanţa precum şi participarea la competiţii interne şi internaţionale;
b) promovarea spiritului de fair-play, combaterea şi prevenirea violenţei şi dopajului în activitatea proprie;
c) promovarea uneia sau mai multor discipline sportive;
d) administrarea bazei materiale sportive proprii;
e) organizarea de competiţii sportive în conformitate cu statutele şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale;
f) activităţi de transport rutier, respectiv efectuarea de transport cu mijloace proprii (microbus, autobuz, etc.) pentru persoane şi/sau mărfuri, pe plan intern şi/sau internaţional în interes propriu şi/sau pentru alte structuri sportive;
g) alte activităţi în vederea realizării scopului şi obiectului de activitate, în condiţiile legii.

Clubul Sportiv Municipal Buzău promovează, cu prioritate, disciplinele, ramurile şi probele sportive cuprinse în programul jocurilor olimpice.