SOLICITARE INFORMATII DE INTERES PUBLIC

BULETIN INFORMATIV

LEGEA 544/2001 (DOC) Sinteza Principii CEDO

Numele și prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001

Decizia de numire a dnei Cristina Timar - jurist

Formular pentru solicitare in baza Legii 544-2001

CERERE-TIP - Legea 544/2001 (DOC)

Lista cu documentele de interes public si lista cu documentele produsegestionate de institutie

Lista documentelor de interes public, conform Legii nr.544

Modalitatea de contestare a deciziei si formularele aferente pentru reclamatie administrativa

Model Reclamatie Administrativa conf. Legii 544/2001

Rapoartele de aplicare a Legii nr. 544/2001

Raportul de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001