CSM BUZAU – ANUNT privind rezultatele probei interviu a examenului organizat in data de 28.10.2015, pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a postului vacant de executie de natura contractuala de antrenor maestru, Compartimentul Sport- Sectia atletism

CSM BUZAU – ANUNT privind rezultatele probei interviu a examenului organizat in data de 28.10.2015,pentru ocuparea pe perioada nedeterminata,a postului vacant de executie de natura contractuala de antrenor maestru, Compartimentul Sport- Sectia atletism.

Descarcati fisier PDF

 

CSM BUZAU – ANUNT privind rezultatele probei scrise a examenului organizat in data de 26.10.2015, pentru ocuparea pe perioada nedeterminata,a postului vacant de executie de natura contractuala de antrenor maestru,in cadrul Compartimentului Sport-Sectia atletism

CSM BUZAU – ANUNT privind rezultatele probei scrise a examenului organizat in data de 26.10.2015, pentru ocuparea pe perioada nedeterminata,a postului vacant de executie de natura contractuala de antrenor maestru,in cadrul Compartimentului Sport-Sectia atletism.

Descarcati fisier PDF.

 

CSM Buzau- anunt privind rezultatele probei de selectie a dosarelor de inscriere pentru concursul organizat in perioada 26.10-28.10.2015 privind ocuparea pe perioada nedeterminata a postului vacant de executie de natura contractuala de antrenor maestru,in cadrul Compartimentului Sport-Sectia atletism

CSM Buzau- anunt privind rezultatele probei de selectie a dosarelor de inscriere pentru concursul organizat in perioada 26.10-28.10.2015 privind ocuparea pe perioada nedeterminata a postului vacant de executie de natura contractuala de antrenor maestru,in cadrul Compartimentului Sport-Sectia atletism

Descarcati fisier PDF.

 

ANUNT EXAMEN DE PROMOVARE – FEBRUARIE 2015

Avand in vedere prevederile Hotararii nr.1027 din 11.11.2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.286/2011.

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU organizeaza examen de promovare pentru postul de economist grad II intr-un grad de nivel imediat superior in cadrul compartimentului Financiar-Contabilitate-Resurse umane – proba scrisa, in ziua de 20 februarie 2015 la sediul institutiei din localitatea Buzau, judetul Buzau, Bld.Maresal Al.Averescu , nr.10 .

Examenul se va organiza, dupa cum urmeaza:

I. In data de 20.02.2015 , ora 10,00 – proba scrisa, care consta intr-o lucrare ce va contine raspunsuri la subiectele de examen desprinse din bibliografia prezentata mai jos.Punctajul obtinut va fi de minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba scrisa.

Tematica:
1. Elaborarea, aprobarea, executia si incheierea executiei bugetului institutiilor publice.
2. Organizarea contabilitatii patrimoniului la institutiile publice;registrele de contabilitate; situatiile financiare: structura, corelatii.
3. Evidenta bugetara la institutiile publice.
4. Clasificarea indicatorilor privind finantele publice.
5. Inventarierea patrimoniului; reguli comune privind efectuarea inventarierii,evaluarea rezultatelor inventarierii .
6. Incadrarea si salarizarea personalului din sectorul bugetar.
7. Achizitiile publice de bunuri si servicii.

Bibliografia:
– H.G. nr.11/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului cu modificarile si completarile ulterioare
– Regulamentul de organizare si functionare a Clubului Sportiv Municipal Buzau
– Legea nr.82/1991 privind Legea contabilitatii , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
– Legea 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare
– Ordinul ministrului finantelor nr.1025/2005 pentru aprobarea clasificatiei indicatorilor privind finantele publice
– Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
– Legea nr.69/2000 privind educatia fizica si sportul cu modificarile si completarile ulterioare
– Legea 53/2003 (Codul muncii) cu modificarile si completarile ulterioare
– H.G. nr.250/1992 privind concediul de odihna cu modificarile si completarile ulterioare
– Hotarare nr.1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin H.G.nr.286/2011
– H.G.nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva cu modificarile si completarile ulterioare
– O.M.F. nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de active si de pasiv cu modificarile si completarile ulterioare
– Decretul nr.209/1976 privind Regulamentul operatiunilor de casa cu modificarile si completarile ulterioare
– Ordin nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,lichidarea,ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice,precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale cu modificarile si completarile ulterioare.
– Ordinul nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodoligice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare
– O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare