CSM Buzau – ANUNT privind rezultatele finale ale examenului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a postului vacant de executie de natura contractuala de antrenor maestru,in cadrul Compartimentului Sport-Sectia atletism

CSM Buzau – ANUNT privind rezultatele finale ale examenului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a postului vacant de executie de natura contractuala de antrenor maestru,in cadrul Compartimentului Sport-Sectia atletism.

Descarcati fisier PDF.

CSM BUZAU – ANUNT privind rezultatele probei interviu a examenului organizat in data de 28.10.2015, pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a postului vacant de executie de natura contractuala de antrenor maestru, Compartimentul Sport- Sectia atletism

CSM BUZAU – ANUNT privind rezultatele probei interviu a examenului organizat in data de 28.10.2015,pentru ocuparea pe perioada nedeterminata,a postului vacant de executie de natura contractuala de antrenor maestru, Compartimentul Sport- Sectia atletism.

Descarcati fisier PDF

 

CSM BUZAU – ANUNT privind rezultatele probei scrise a examenului organizat in data de 26.10.2015, pentru ocuparea pe perioada nedeterminata,a postului vacant de executie de natura contractuala de antrenor maestru,in cadrul Compartimentului Sport-Sectia atletism

CSM BUZAU – ANUNT privind rezultatele probei scrise a examenului organizat in data de 26.10.2015, pentru ocuparea pe perioada nedeterminata,a postului vacant de executie de natura contractuala de antrenor maestru,in cadrul Compartimentului Sport-Sectia atletism.

Descarcati fisier PDF.

 

CSM Buzau- anunt privind rezultatele probei de selectie a dosarelor de inscriere pentru concursul organizat in perioada 26.10-28.10.2015 privind ocuparea pe perioada nedeterminata a postului vacant de executie de natura contractuala de antrenor maestru,in cadrul Compartimentului Sport-Sectia atletism

CSM Buzau- anunt privind rezultatele probei de selectie a dosarelor de inscriere pentru concursul organizat in perioada 26.10-28.10.2015 privind ocuparea pe perioada nedeterminata a postului vacant de executie de natura contractuala de antrenor maestru,in cadrul Compartimentului Sport-Sectia atletism

Descarcati fisier PDF.

 

ANUNT EXAMEN DE PROMOVARE – FEBRUARIE 2015

Avand in vedere prevederile Hotararii nr.1027 din 11.11.2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.286/2011.

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU organizeaza examen de promovare pentru postul de economist grad II intr-un grad de nivel imediat superior in cadrul compartimentului Financiar-Contabilitate-Resurse umane – proba scrisa, in ziua de 20 februarie 2015 la sediul institutiei din localitatea Buzau, judetul Buzau, Bld.Maresal Al.Averescu , nr.10 .

Examenul se va organiza, dupa cum urmeaza:

I. In data de 20.02.2015 , ora 10,00 – proba scrisa, care consta intr-o lucrare ce va contine raspunsuri la subiectele de examen desprinse din bibliografia prezentata mai jos.Punctajul obtinut va fi de minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba scrisa.

Tematica:
1. Elaborarea, aprobarea, executia si incheierea executiei bugetului institutiilor publice.
2. Organizarea contabilitatii patrimoniului la institutiile publice;registrele de contabilitate; situatiile financiare: structura, corelatii.
3. Evidenta bugetara la institutiile publice.
4. Clasificarea indicatorilor privind finantele publice.
5. Inventarierea patrimoniului; reguli comune privind efectuarea inventarierii,evaluarea rezultatelor inventarierii .
6. Incadrarea si salarizarea personalului din sectorul bugetar.
7. Achizitiile publice de bunuri si servicii.

Bibliografia:
– H.G. nr.11/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului cu modificarile si completarile ulterioare
– Regulamentul de organizare si functionare a Clubului Sportiv Municipal Buzau
– Legea nr.82/1991 privind Legea contabilitatii , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
– Legea 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare
– Ordinul ministrului finantelor nr.1025/2005 pentru aprobarea clasificatiei indicatorilor privind finantele publice
– Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
– Legea nr.69/2000 privind educatia fizica si sportul cu modificarile si completarile ulterioare
– Legea 53/2003 (Codul muncii) cu modificarile si completarile ulterioare
– H.G. nr.250/1992 privind concediul de odihna cu modificarile si completarile ulterioare
– Hotarare nr.1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin H.G.nr.286/2011
– H.G.nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva cu modificarile si completarile ulterioare
– O.M.F. nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de active si de pasiv cu modificarile si completarile ulterioare
– Decretul nr.209/1976 privind Regulamentul operatiunilor de casa cu modificarile si completarile ulterioare
– Ordin nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,lichidarea,ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice,precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale cu modificarile si completarile ulterioare.
– Ordinul nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodoligice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare
– O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare

ANUNT EXAMEN DE PROMOVARE

Avand in vedere prevederile Hotararii nr.1027 din 11.11.2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.286/2011

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU organizeaza examen de promovare pentru postul de economist grad II intr-un grad de nivel imediat superior in cadrul compartimentului Financiar-Contabilitate-Resurse umane – proba scrisa, in ziua de 20 ianuarie 2015 la sediul institutiei din localitatea Buzau, judetul Buzau, Bld.Maresal Al.Averescu , nr.10 .

Examenul se va organiza, dupa cum urmeaza:

 1. In data de 20.01.2015 , ora 10,00 – proba scrisa, care consta intr-o lucrare ce va contine raspunsuri la subiectele de examen desprinse din bibliografia prezentata mai jos.Punctajul obtinut va fi de minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba scrisa.

Tematica:

 1. Elaborarea, aprobarea, executia si incheierea executiei bugetului institutiilor publice.
 2. Organizarea contabilitatii patrimoniului la institutiile publice;registrele de contabilitate; situatiile financiare: structura, corelatii.
 3. Evidenta bugetara la institutiile publice.
 4. Clasificarea indicatorilor privind finantele publice.
 5. Inventarierea patrimoniului; reguli comune privind efectuarea inventarierii,evaluarea rezultatelor inventarierii .
 6. Incadrarea si salarizarea personalului din sectorul bugetar.
 7. Achizitiile publice de bunuri si servicii.

Bibliografia: 

 • G. nr.11/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului cu modificarile si completarile ulterioare
 • Regulamentul de organizare si functionare a Clubului Sportiv Municipal Buzau
 • Legea nr.82/1991 privind Legea contabilitatii , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Ordinul ministrului finantelor nr.1025/2005 pentru aprobarea clasificatiei indicatorilor privind finantele publice
 • Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr.69/2000 privind educatia fizica si sportul cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea 53/2003 (Codul muncii) cu modificarile si completarile ulterioare
 • G. nr.250/1992 privind concediul de odihna cu modificarile si completarile ulterioare
 • Hotarare nr.1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin H.G.nr.286/2011
 • G.nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva cu modificarile si completarile ulterioare
 • M.F. nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de active si de pasiv cu modificarile si completarile ulterioare
 • Decretul nr.209/1976 privind Regulamentul operatiunilor de casa cu modificarile si completarile ulterioare
 • Ordin nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,lichidarea,ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice,precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Ordinul nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodoligice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare
 • U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare

ANUNT CONCURS ANGAJARE

Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice

 

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU organizeaza in ziua de 26 iunie 2014 proba scrisa si interviul la sediul institutiei din localitatea Buzau, judetul Buzau, Bld.Maresal Al.Averescu , nr.10 , concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacanta de instructor sportiv , treapta profesionala I – in cadrul compartimentului Sport.

 

Conditii pentru ocuparea postului de instructor sportiv treapta profesionala I:

–       are cetatenia romana si cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ;

–       cunoaste limba romana,scris si vorbit;

–       are varsta minima reglementata de prevederile legale;

–       are capacitate deplina de exercitiu;

–       are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

–       are studii medii cu diploma de bacalaureat;

–       nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

–       are vechime in activitati in domeniul sportului de minim 5 ani ;

–       cunostinte de operare PC :Word,Excel,Internet, program SAVA -nivel avansat;

–       abilitati ,calitati si aptitudini necesare: responsabilitate, lucru in echipa, tenacitate,perseverenta,adaptabilitate,spontaneitate, spirit de initiativa, spirit de observatie,creativitate

 

  Concursul se va organiza in doua etape, dupa cum urmeaza:

I. In data de 26.06.2014 , ora 10,00 – proba scrisa, care consta intr-o lucrare ce va contine raspunsuri la subiectele de concurs desprinse din bibliografia prezentata ma jos;

II. In data de 26.06.2014, ora 15,30 – interviul, care va putea fi sustinut doar de acei candidati care au obtinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba scrisa .Programarile vor fi anuntate dupa finalizarea selectiei dupa proba scrisa.

Dosarele pentru inscriere in vederea participarii la concurs vor putea fi depuse pana la data de 28.05.2014 , ora 16,30 la sediul Clubului Sportiv Municipal Buzau, localitatea Buzau, judetul Buzau , Bld.Maresal Al.Averescu, Nr.10 si trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele documente:

 

a)     cerere de inscriere ;

b)    copia actului de identitate;

c)     copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta indeplinirea conditiilor minimale de participare;

d)    copiile documentelor care sa ateste specializari si certificari suplimentare relevante pentru prezentul concurs;

e)     copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, iar incepand cu ianuarie 2011 adeverinta conform programului din REVISAL -ITM;

f)     cazierul judiciar ;

g)     adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate;

h)    curriculum vitae .

Actele vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

 

Dosarele care nu indeplinesc conditiile de participare si care nu contin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse in cadrul selectiei ce se va organiza de catre Comisia de concurs in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor.

 

Tematica:

 

 1. Organizarea si functionarea cluburilor din subordinea MTS.
 2. Principalele atributii ale compartimentului sport.
 3. Finantarea activitatii sportive.
 4. Categorii de cheltuieli ce pot fi efectuate pentru realizarea actiunilor sportive.
 5. Inventarierea bunurilor materiale si valorilor banesti existente in patrimoniul unitatii.
 6. Fazele executiei bugetare : angajare,lichidare,ordonantare si plata.

 

 

Bibliografia:

 

–       H.G. nr.11/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului cu modificarile si completarile ulterioare

 

–       Regulamentul de organizare si functionare a Clubului Sportiv Municipal Buzau

 

–       Legea nr.69/2000 privind educatia fizica si sportul cu modificarile si completarile ulterioare

 

–       O.G.nr.26/2000 privind asociatiile, fundatiile si federatiile, precum si instructiunile de aplicare a acestora cu modificarile si completarile ulterioare

 

–       H.G.nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva cu modificarile si completarile ulterioare

 

–       O.M.F. nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de active si de pasiv cu modificarile si completarile ulterioare

 

–       Ordin nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,lichidarea,ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice,precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul institutiei si la telefon 0238/721502.

 

ANUNT CONCURS

 

Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice

 

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU organizeaza in zilele de 26 iunie 2014 proba scrisa si interviul la sediul institutiei din localitatea Buzau, judetul Buzau, Bld.Maresal Al.Averescu , nr.10 , concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacanta de contabil sef grad II – in cadrul compartimentului Financiar-Contabilitate-Resurse umane.

 

Conditii pentru ocuparea postului de contabil sef grad II :

–       are cetatenia romana si cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ;

–       cunoaste limba romana,scris si vorbit;

–       are varsta minima reglementata de prevederile legale;

–       are capacitate deplina de exercitiu;

–       are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

–       are studii economice superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;

–       nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

–       are experienta profesionala in domeniul de referinta de 5 ani ;

–       cunostinte de operare PC :Word,Excel,Internet, program SAVA -nivel avansat,in special in ceea ce priveste aplicatii dedicate pentru contabilitatea institutiilor publice

–       abilitati ,calitati si aptitudini necesare: responsabilitate, lucru in echipa, tenacitate,perseverenta,adaptabilitate,spontaneitate, spirit de initiativa, spirit de observatie,creativitate

 

         Concursul se va organiza in doua etape, dupa cum urmeaza:

I. In data de 26.06.2014 , ora 10,00 – proba scrisa, care consta intr-o lucrare ce va contine raspunsuri la subiectele de concurs desprinse din bibliografia prezentata ma jos;

II. In data de 26.06.2014, ora 15,30 – interviul, care va putea fi sustinut doar de acei candidati care au obtinut minim 70 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba scrisa .Programarile vor fi anuntate dupa finalizarea selectiei dupa proba scrisa.

 

Dosarele pentru inscriere in vederea participarii la concurs vor putea fi depuse pana la data de 28.05.2014 , ora 16,30 la sediul Clubului Sportiv Municipal Buzau, localitatea Buzau, judetul Buzau , Bld.Maresal Al.Averescu, Nr.10 si trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele documente:

a)     cerere de inscriere .

b)    copia actului de identitate.

c)     copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta indeplinirea conditiilor minimale de participare.

d)    copiile documentelor care sa ateste specializari si certificari suplimentare relevante pentru prezentul concurs.

e)     copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, iar incepand cu ianuarie 2011 adeverinta conform programului din REVISAL -ITM.

f)     cazierul judiciar .

g)     adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de families au de catre unitatile sanitare abilitate.

h)    curriculum vitae .

Actele vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Dosarele care nu indeplinesc conditiile de participare si care nu contin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse in cadrul selectiei ce se va organiza de catre Comisia de concurs in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor.

 

Tematica:

 

 1. Elaborarea, aprobarea, executia si incheierea executiei bugetului institutiilor publice.
 2. Organizarea contabilitatii patrimoniului la institutiile publice;registrele de contabilitate; situatiile financiare: structura, corelatii.
 3. Evidenta bugetara la institutiile publice.
 4. Clasificarea indicatorilor privind finantele publice.
 5. Inventarierea patrimoniului; reguli commune privind efectuarea inventarierii,evaluarea rezultatelor inventarierii .
 6. Incadrarea si salarizarea personalului din sectorul bugetar.
 7. Finantarea cheltuielilor institutiei publice.
 8. Achizitiile publice de bunuri si servicii.

 

Bibliografia:

 

–       H.G. nr.11/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului cu modificarile si completarile ulterioare

–       Regulamentul de organizare si functionare a Clubului Sportiv Municipal Buzau

–       Legea nr.82/1991 privind Legea contabilitatii , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

–       Legea 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare

–       Ordinul ministrului finantelor nr.1025/2005 pentru aprobarea clasificatiei indicatorilor privind finantele publice

–       Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare

–       Legea nr.69/2000 privind educatia fizica si sportul cu modificarile si completarile ulterioare

–       Legea 53/2003 (Codul muncii) cu modificarile si completarile ulterioare

–       H.G. nr.250/1992 privind concediul de odihna cu modificarile si completarile ulterioare

–       H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice

–       H.G.nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva cu modificarile si completarile ulterioare

–       O.M.F. nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de active si de pasiv cu modificarile si completarile ulterioare

–       Decretul nr.209/1976 privind Regulamentul operatiunilor de casa cu modificarile si completarile ulterioare

–       Ordonanta nr.119/1999 (republicata) privind controlul intern si controlul financiar preventiv cu modificarile si completarile ulterioar

–       Ordin nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,lichidarea,ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice,precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale cu modificarile si completarile ulterioare.

–       Ordinul nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodoligice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioar

–       O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare

–       H.G.nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe cu modificarile si completarile ulterioare.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul institutiei si la telefon 0238/721502.

ANUNT CONCURS

Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice

 

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU organizeaza in zilele de 26 iunie 2014 proba scrisa si interviul la sediul institutiei din localitatea Buzau, judetul Buzau, Bld.Maresal Al.Averescu , nr.10 , concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacanta de economist gradul I A – in cadrul compartimentului Financiar-Contabilitate-Resurse umane.

 

Conditii pentru ocuparea postului de economist gradul I A

–       are cetatenia romana si cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ;

–       cunoaste limba romana,scris si vorbit;

–       are varsta minima reglementata de prevederile legale;

–       are capacitate deplina de exercitiu;

–       are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

–       are studii economice superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;

–       nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

–       are experienta profesionala in domeniul de referinta de 5 ani ;

–       cunostinte de operare PC :Word,Excel,Internet, program SAVA, -nivel avansat,in special in ceea ce priveste aplicatii dedicate pentru contabilitatea institutiilor publice

–       abilitati ,calitati si aptitudini necesare: responsabilitate, lucru in echipa, tenacitate,perseverenta,adaptabilitate,spontaneitate, spirit de initiativa, spirit de observatie,creativitate

 

     Concursul se va organiza in doua etape, dupa cum urmeaza:

I. In data de 26.06.2014 , ora 10,00 – proba scrisa, care consta intr-o lucrare ce va contine raspunsuri la subiectele de concurs desprinse din bibliografia prezentata ma jos;

II. In data de 26.06.2014, ora 15,30 – interviul, care va putea fi sustinut doar de acei candidati care au obtinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba scrisa .Programarile vor fi anuntate dupa finalizarea selectiei dupa proba scrisa.

Dosarele pentru inscriere in vederea participarii la concurs vor putea fi depuse pana la data de 28.05.2014 , ora 16,30 la sediul Clubului Sportiv Municipal Buzau ,localitatea Buzau, judetul Buzau , Bld.Maresal Al.Averescu, Nr.10 si trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele documente:

a)     cerere de inscriere ;

b)    copia actului de identitate;

c)     copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta indeplinirea conditiilor minimale de participare;

d)    copiile documentelor care sa ateste specializari si certificari suplimentare relevante pentru prezentul concurs;

e)     copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, iar incepand cu ianuarie 2011 adeverinta conform programului din REVISAL-ITM ;

f)     cazierul judiciar ;

g)     adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate;

h)    curriculum vitae .

Actele vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Dosarele care nu indeplinesc conditiile de participare si care nu contin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse in cadrul selectiei ce se va organiza de catre Comisia de concurs in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor.

Tematica:

1. Elaborarea, aprobarea, executia si incheierea executiei bugetului institutiilor publice.

2. Organizarea contabilitatii patrimoniului la institutiile publice;registrele de contabilitate; situatiile financiare: structura, corelatii.

3. Evidenta bugetara la institutiile publice.

4. Clasificarea indicatorilor privind finantele publice.

5. Inventarierea patrimoniului; reguli commune privind efectuarea inventarierii,evaluarea rezultatelor inventarierii .

6. Incadrarea si salarizarea personalului din sectorul bugetar.

7. Finantarea cheltuielilor institutiei publice.

8. Achizitiile publice de bunuri si servicii.

 

Bibliografia:

–       H.G. nr.11/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului cu modificarile si completarile ulterioare

–       Regulamentul de organizare si functionare a Clubului Sportiv Municipal Buzau

–       Legea nr.82/1991 privind Legea contabilitatii , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

–       Legea 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare

–       Ordinul ministrului finantelor nr.1025/2005 pentru aprobarea clasificatiei indicatorilor privind finantele publice

–       Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare

–       Legea nr.69/2000 privind educatia fizica si sportul cu modificarile si completarile ulterioare

–       Legea 53/2003 (Codul muncii) cu modificarile si completarile ulterioare

–       H.G. nr.250/1992 privind concediul de odihna cu modificarile si completarile ulterioare

–       H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice

–       H.G.nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva cu modificarile si completarile ulterioare

–       O.M.F. nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de active si de pasiv cu modificarile si completarile ulterioare

–       Decretul nr.209/1976 privind Regulamentul operatiunilor de casa cu modificarile si completarile ulterioare

–       Ordonanta nr.119/1999 (republicata) privind controlul intern si controlul financiar preventiv cu modificarile si completarile ulterioare

–       Ordin nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,lichidarea,ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice,precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale cu modificarile si completarile ulterioare.

–       Ordinul nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodoligice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare

–       O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare

–       H.G.nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe cu modificarile si completarile ulterioare.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul institutiei si la telefon 0238/721502.

ANUNT CONCURS

Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU organizeaza in zilele de 26 iunie 2014 proba scrisa si interviul la sediul institutiei din localitatea Buzau, judetul Buzau, Bld.Maresal Al.Averescu , nr.10 , concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacanta de administrator treapta profesionala I – in cadrul compartimentului Achizitii Publice-Investitii-Patrimoniu-Administrativ-Secretariat si Relatii Publice.

Conditii specifice pentru ocuparea postului de instructor sportiv:

–       are cetatenia romana si cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ;

–       cunoaste limba romana,scris si vorbit;

–       are varsta minima reglementata de prevederile legale;

–       are capacitate deplina de exercitiu;

–       are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

–       are studii medii cu diploma de bacalaureat;

–       nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

–       are vechime in munca de minim 5 ani ;

–       are permis de conducere categoria B;

–       cunostinte de operare PC :Word,Excel,Internet;

–       abilitati ,calitati si aptitudini necesare: responsabilitate, lucru in echipa, tenacitate,perseverenta,adaptabilitate,spontaneitate, spirit de initiativa, spirit de observatie,creativitate,bun organizator, abilitati de comunicare si relationare cu publicul

 

Concursul se va organiza in doua etape, dupa cum urmeaza:

I. In data de 26.06.2014 , ora 10,00 – proba scrisa, care consta intr-o lucrare ce va contine raspunsuri la subiectele de concurs desprinse din bibliografia prezentata ma jos;

II. In data de 26.06.2014, ora 15,30 – interviul, care va putea fi sustinut doar de acei candidate care au obtinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba scrisa .Programarile vor fi anuntate dupa finalizarea selectiei dupa proba scrisa.

Dosarele pentru inscriere in vederea participarii la concurs vor putea fi depuse pana la data de 28.05.2014 , ora 16,30 la sediul Clubului Sportiv Municipal Buzau, localitatea Buzau, judetul Buzau , Bld.Maresal Al.Averescu, Nr.10 si trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele documente:

a.   cerere de inscriere ;

 1. copia actului de identitate;
 2. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta indeplinirea conditiilor minimale de participare;
 3. copiile documentelor care sa ateste specializari si certificari suplimentare relevante pentru prezentul concurs;
 4. copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, iar incepand cu ianuarie 2011 adeverinta conform programului REVISAL -ITM;
 5. cazierul judiciar ;
 6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae .

Actele vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Dosarele care nu indeplinesc conditiile de participare si care nu contin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse in cadrul selectiei ce se va organiza de catre Comisia de concurs in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor.

Tematica:

 1. Organizarea si functionarea cluburilor sportive din subordinea MTS;
 2. Atributii compartiment administrativ
 3. Prevenirea si stingerea incendiilor;
 4. Normele metodologice de aplicare a Legii protectiei muncii ;
 5. Intretinerea bazelor sportive-modalitati de reducere a consumurilor;
 6. Gestionarea si inventarierea bunurilor materiale si valorilor banesti existente in patrimoniu unitatii;

 

Bibliografia:

–       H.G. nr.11/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului cu modificarile si completarile ulterioare

–       Regulamentul de organizare si functionare a Clubului Sportiv Municipal BuzaU

–       Legea nr.69/2000 privind educatia fizica si sportul cu modificarile si completarile ulterioare

–       O.M.F. nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de active si de pasiv cu modificarile si completarile ulterioare

–       Ordin nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,lichidarea,ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice,precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale cu modificarile si completarile ulterioare.

–       O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare

–       Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor , constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurile

–       H.G.nr.2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale

–       H.G. nr.65/1976 pentru modificrea art.14 din Hotararea Consiliului de Ministri nr.2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale

–       Legea nr.90/1996 privind protectia muncii cu modificarile si completarile ulterioare

–       Legea nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca cu modificarile si completarile ulterioare

–       O.M.F.P nr.3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificarile si completarile ulterioare

–       H.G.nr.276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe cu modificarile si completarile ulterioare

–       Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor cu modificarile si completarile ulterioare.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul institutiei si la telefon 0238/721502.