CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU

Clubul Sportiv Municipal Buzău, este persoană juridică, înfiinţat ca instituţie publică în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului.

Clubul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Clubul se organizează şi funcţionează după regulamentul de organizare şi funcţionare propriu, aprobat prin ordin al Ministrului Tineretului şi Sportului şi se bucură de drepturile conferite de lege.

Clubul Sportiv Municipal Buzau are in componenta 9 sectii sportive:
atletism, box, lupte, modelism, tenis de masă, fotbal tenis, gimnastică artistica, gimnastica ritmica si sambo.

Clubul este finanţat din subvenţii de la bugetul de stat, venituri proprii ale instituţiei şi venituri proprii de la Ministerul Tineretului şi Sportului.

ATLETISM

BOX

LUPTE LIBERE

MODELISM

SAMBO

TENIS DE MASA