ANUNT EXAMEN DE PROMOVARE

Avand in vedere prevederile H.G. nr.1027 din 11.11.2014 pentru modificarea si completareaRegulamentului -cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prinHotararea Guvernului nr.286l20l 1

CLUBUL SPORTMUNICIPAL BAZAU organizeaza examen de promovare pentru postul deeconomist grad I intr-un grad de nivel imediat superior,in cadrul compartimentului Financiar-Contabilitate-Resurse Umane – proba scrisa, in ziua de 20 septembrie 2018, ora 10,00 la sediul CSM Buzau -sala Nr.3,din localitatea Buzau, judetul Buzau, Bld.Maresal Al.Averescu , nr.10 .( incinta Complexului Sportiv”Gloria”).

Vedeti continuarea in document: CSM BUZAU – ANUNT EXAMEN DE PROMOVARE

ANUNT PRIVIND REZULTATELE FINALE al examenului organizat in perioada 14 -16.11.2016, pentru ocuparea …

ANUNT PRIVIND REZULTATELE FINALE al examenului organizat in perioada 14 -16.11.2016, pentru ocuparea pe perioada nedeterminata , a posturilor vacante de executie, de natura contractuala de :1/2 post de antrenor maestru-sectia de atletism, 1 post antrenor maestru-sectia de box si 1 post antrenor senior -sectia tenis de masa,din cadrul Compartimentului Sport al Clubului Sportiv Municipal Buzau.

Fisier PDF

ANUNT PRIVIND REZULTATELE FINALE OBTINUTE LA PROBA INTERVIU a examenului din data de 16.11.2016 …

ANUNT PRIVIND REZULTATELE FINALE OBTINUTE LA PROBA INTERVIU  a examenului din data de 16.11.2016, pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a posturilor vacante de executie de natura contractuala de :1/2 post de antrenor maestru-sectia de atletism, 1 post antrenor maestru-sectia de box si 1 post de antrenor senior-sectia tenis de masa, din cadrul Compartimentului Sport, al Clubului Sportiv Municipal Buzau.

Fisier PDF

REZULTATELE PROBEI SCRISE la examenul organizat in data de 14.11.2016…

REZULTATELE PROBEI SCRISE la examenul organizat in data de 14.11.2016 in vederea ocuparii pe perioada nedeterminata a posturilor vacante de executie de natura contractuala de: 1/2 post de antrenor maestru -sectia de atletism, 1 post antrenor maestru – sectia de box si 1 post de antrenor senior- sectia tenis de masa, din cadrul Compartimentului Sport, al Clubului Sportiv Municipal Buzau.

FISIER PDF

REZULTATELE PROBEI SCRISE la examenul organizat in data de 14.11.2016 in vederea ocuparii pe perioada nedeterminata…

REZULTATELE PROBEI SCRISE la examenul organizat in data de 14.11.2016 in vederea ocuparii pe perioada nedeterminata, a posturilor vacante de executie de natura contractuala de 1/2 post de antrenor maestru -secfta de atletism, I post antrenor maestru – sectia de box si I post de antrenor senior- sectia tenis de masa, din cadrul Compartimentului Sport, al Clubului Sportiv Municipal Buzau.

Rezultatele PDF

CSM BUZAU – ANUNT CONCURS OCUPARE POSTURI VACANTE

ANUNT - Nr.37O121.L0.2016

Clubul Sportiv Municipal Buzau organizeaza concurs pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a posturilor vacante de executie, de natura contractuala, din cadrul Compartimentului Sport – 1/2 post de antrenor maestru – sectia de atletism, 1 post de antrenor maestru – sectia de box, 1 post de antrenor senior – sectia tenis de masa. Concursul va avea loc in perioada 14.11.2016 – 16.11.2016,Ia sediul Clubului Sportiv Municipal Buzau, Bld. Maresal Al. Averescu, nr.10.

Vizualizati anuntul complet

CSM Buzau – ANUNT privind rezultatele finale ale examenului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a postului vacant de executie de natura contractuala de antrenor maestru,in cadrul Compartimentului Sport-Sectia atletism

CSM Buzau – ANUNT privind rezultatele finale ale examenului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a postului vacant de executie de natura contractuala de antrenor maestru,in cadrul Compartimentului Sport-Sectia atletism.

Descarcati fisier PDF.