ANUNT EXAMEN DE PROMOVARE

Avand in vedere prevederile H.G. nr.1027 din 11.11.2014 pentru modificarea si completareaRegulamentului -cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prinHotararea Guvernului nr.286l20l 1

CLUBUL SPORTMUNICIPAL BAZAU organizeaza examen de promovare pentru postul deeconomist grad I intr-un grad de nivel imediat superior,in cadrul compartimentului Financiar-Contabilitate-Resurse Umane – proba scrisa, in ziua de 20 septembrie 2018, ora 10,00 la sediul CSM Buzau -sala Nr.3,din localitatea Buzau, judetul Buzau, Bld.Maresal Al.Averescu , nr.10 .( incinta Complexului Sportiv”Gloria”).

Vedeti continuarea in document: CSM BUZAU – ANUNT EXAMEN DE PROMOVARE

csm

Leave a Reply